Zarząd Spółdzielni

Prezes  – Tomasz Mazurek

Przewodniczący Rady – Jerzy Kaczmarek
Pełnomocnik – Krystyna Wiktor

Sekretarz – Barbara Żurowska
Członek – Dąbrowski Kazimierz
Członek – Korzun Krzysztof